پس از ثبت سفارش و پرداخت اینترنتی مشتریان میتوانند هر لحظه از طریق تماس تلفنی پیگیر وضعیت ارسال محصول خود قرار بگیرند.

پس از ارسال محصول به مشتری از طریق پیامک اطلاع داده خواهد شد.

مشتری در هنگام سفارش باید آدرس را به دقت وارد نماید و در هنگام تحویل محصول باید در محل حاضر و محصول را تحویل بگیرد و چنانچه در محل تحویل حاضر نباشد هرگونه تاخیر و خسارت در این رابطه متوجه مشتری خواهد بود.

نهالستان طبیعت سبز کاملا این حق را دارد که چنانچه پس از ثبت سفارش مشتری به هر دلیلی نتواند به موقع محصول مورد نظر را به  مشتری تحویل نماید هزینه پرداخت شده  توسط مشتری بازگردانده شده و مشتری هیچ گونه اعتراضی نمیتواند داشته باشد.