نمایش 277–288 از 291 نتیجه

نهال هلو انجیری زود رس

35,000 تومان

مشخصات نهال هلو انجیری زود رس

 • زمان باردهی: سال اول کاشت
 • زمان برداشت: اواسط فروردین
 • تحمل خشکی: نیمه متحمل
 • تحمل سرما: مقاوم به سرمای بهاره
 • نوع پایه: شفتالو

نهال هلو انجیری عسلی

30,000 تومان

مشخصات نهال هلو انجیری عسلی

 • موعد رسیدن: اواخر تیرماه
 • تحمل خشکی: نیمه متحمل
 • تحمل سرما: بین 25 تا 35 درجه سانتیگراد
 • نوع پایه: آلو وحشی، شفتالو
 • رنگ میوه: زرد
 • آغاز باردهی: از سال دوم

نهال هلو انجیری مالکی

30,000 تومان

مشخصات نهال هلو انجیری مالکی

 • شروع گلدهی: اواخر فروردین ماه
 • رنگ محصول:  قرمز با لکه های زرد
 • وزن محصول: 150/100 گرم
 • ارتفاع از سطح دریا: 2000 متر
 • شروع باردهی: از سال دوم و سوم
 • میزان باردهی: 35 تن در هکتار

نهال هلو پلاستیکی

مشخصات نهال هلو پلاستیکی

 • عمر اقتصادی: حدود 20 سال
 • موعد رسیدن: اواسط تابستان
 • تحمل خشکی: نیمه متحمل
 • تحمل سرما: بین 25 تا 35 درجه سانتیگراد
 • نوع پایه: آلو وحشی، شفتالو

نهال هلو جی اچ هیل

30,000 تومان

مشخصات نهال هلو جی اچ هیل

 • موعد رسیدن: اواسط مهر
 • تحمل خشکی: نیمه متحمل
 • تحمل سرما: بین 25 تا 35 درجه سانتیگراد
 • نوع پایه: آلو وحشی، شفتالو
 • رنگ میوه: قرمز با زمینه زرد

نهال هلو خونی

32,000 تومان

مشخصات نهال هلو خونی

 • موعد رسیدن: اواخر تیرماه
 • تحمل خشکی: نیمه متحمل
 • تحمل سرما: بین 25 تا 35 درجه سانتیگراد
 • نوع پایه: آلو وحشی، شفتالو
 • رنگ میوه: قرمز
 • آغاز باردهی: از سال دوم

نهال هلو دیر رس آلبرتا

30,000 تومان

مشخصات نهال هلو دیر رس آلبرتا

 • موعد رسیدن: اواخر تیرماه
 • تحمل خشکی: نیمه متحمل
 • تحمل سرما: بین 25 تا 35 درجه سانتیگراد
 • نوع پایه: آلو وحشی، شفتالو
 • رنگ میوه: سفید با گونه های صورتی
 • آغاز باردهی: از سال دوم

نهال هلو رد تاپ

32,000 تومان

مشخصات نهال هلو رد تاپ

 • موعد رسیدن: اواخر تیرماه
 • تحمل خشکی: نیمه متحمل
 • تحمل سرما: بین 25 تا 35 درجه سانتیگراد
 • نوع پایه: آلو وحشی، شفتالو
 • رنگ میوه: صورتی و قرمز تند

نهال هلو زعفرانی زود رس

35,000 تومان

مشخصات نهال هلو زعفرانی زود رس

 • تحمل خشکی: نیمه متحمل
 • تحمل سرما: بین 25 تا 35 درجه سانتیگراد
 • نوع پایه: آلو وحشی، شفتالو
 • رنگ میوه: زرد زعفرانی
 • آغاز باردهی: از سال دوم

نهال هلو سبز

35,000 تومان

مشخصات نهال هلو سبز

 • کشور سازنده: اروپا
 • زمان باردهی: سال اول کاشت
 • زمان برداشت: اواسط فروردین
 • تحمل خشکی: نیمه متحمل
 • تحمل سرما: مقاوم به سرمای بهاره
 • نوع پایه: شفتالو

نهال هلو سرخ آبی

35,000 تومان

مشخصات نهال هلو سرخابی

 • عمر اقتصادی: حدود 20 سال
 • موعد رسیدن: اواسط مرداد
 • تحمل خشکی: نیمه متحمل
 • تحمل سرما: بین 25 تا 35 درجه سانتیگراد
 • نوع پایه: آلو وحشی، شفتالو
 • رنگ میوه: صورتی پر رنگ

نهال هلو فرانسه پیش رس

30,000 تومان
 • مشخصات نهال هلو فرانسه پیش رس
 • موعد رسیدن: اواخر اردیبهشت
 • رنگ میوه: قرمز تند
 • نوع بازدهی: زودرس
 • قدرت رشد: متوسط
 • خصوصیات دیگر: گوشت زعفرانی، بازار پسند