انگور ردکارنت

(دیدگاه کاربر 1)

این گیاه در مناطقی که دمای هوا در زمستان 6- تا 37- درجه سانتی‌گراد قادر به رشد است.