1:شما میتوانید قبل از ثبت سفارش اطلاعات کامل را در مورد هر نهال در وب سایت مشاهده نمایید.

2:تمامی نهال ها با بسته بندی از طریق پایانه مسافربری برای شما ارسال میگردد.

3:مشاوره نهالستان پاسخگوی هرگونه سوال شما قبل و بعد از خرید می باشد.

4:حداقل خرید نهال در وب سایت 50 اصله می باشد.

5:هزینه حمل و نقل بر اساس هر شهر متفاوت و به مبلغ اصلی خرید نهال مورد نظر شما افزوده و محاسبه میگردد.

6:در روزهای بارانی به علت ناپایداری جوی ممکن است نهال مورد نظر شما با کمی تاخیر انجام گردد.

7:نهال های درخواستی طی 3 روز کاری برای شما دبسته بندی و ارسال میگردد.