1:شما میتوانید قبل از ثبت سفارش اطلاعات کامل را در مورد هر نهال در وب سایت مشاهده نمایید.

۲:تمامی نهال ها با بسته بندی از طریق پایانه مسافربری برای شما ارسال میگردد.

۳:مشاوره نهالستان پاسخگوی هرگونه سوال شما قبل و بعد از خرید می باشد.

۴:حداقل خرید نهال در وب سایت ۵۰ اصله می باشد.

۵:هزینه حمل و نقل بر اساس هر شهر متفاوت و به مبلغ اصلی خرید نهال مورد نظر شما افزوده و محاسبه میگردد.

۶:در روزهای بارانی به علت ناپایداری جوی ممکن است نهال مورد نظر شما با کمی تاخیر انجام گردد.

۷:نهال های درخواستی طی ۳ روز کاری برای شما دبسته بندی و ارسال میگردد.