نمایش دادن همه 7 نتیجه

نهال آلبالو بوترمو

35,000 تومان
نهال فروشی آلبالو بوترمو، برای اولین بار، از تلاقی رقم پاندای 38 با رقم آنگول در مجارستان به وجود آمده

نهال آلبالو خوشه ای مورلو

35,000 تومان
کشور سازنده نهال آلبالو خوشه­ای مورلو، فرانسه می ­باشد. پایه این نهال، آلبالو تلخ و عمر اقتصادی آن 30 سال

نهال آلبالو گیسی

35,000 تومان
نهال فروشی آلبالو گیسی برای اولین بار در مجارستان پرورش داده شده است. این درخت پایه کوتاه، با برگ­ های

نهال آلبالو مجارستانی – دیر رس

35,000 تومان
نهال فروشی آلبالو مجارستانی را به علت مقاومت زیاد آن، می ­توان در اغلب مناطق، حتی مناطق مرتفع یا پست،

نهال آلبالو مجاری – پیش رس

35,000 تومان
کشور سازنده نهال فروشی آلبالو مجاری – پیش رس، مجارستان است. پایه این نهال، آلبالو تلخ است وعمر اقتصادی آن

نهال آلبالو محلی

35,000 تومان
کشور سازنده نهال فروشی آلبالو محلی یا همان نوع رسمی، ایران است. پایه این نهال، آلبالو تلخ است، در نیمه

نهال آلبالو مونت مورنسی

35,000 تومان
مبدا نهال فروشی آلبالو مونت مورنسی، اروپا است و قدمت آن به 400 سال می ­رسد. این نوع، از رشدی