نمایش 1–12 از 30 نتیجه

نهال انگور احمدی

مشخصات نهال انگور احمدی Ahmadi grape seedling
 • مقاومتی خوب در برابر خشکی
 • زمان برداشت میوه: اول مهر ماه
 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول: نسبتا کشیده _ نسبتا درشت
 • رنگ محصول: زرد مایل به سبز و قرمز
 • هسته: دارد

نهال انگور بلک سیدلس – بی دانه

82,000 تومان
مشخصات نهال انگور بلک سیدلس
 • زادگاه: فرانسه
 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول: نسبتا بیضی _ درشت _ بدون هسته (بیدانه)
 • رنگ محصول: بنفش تیره مایل به سیاه
 • هسته: ندارد

نهال انگور پرلت

30,000 تومان
مشخصات نهال انگور پرلت
 • اندازه حبه: بزرگ
 • ضخامت پوست : نسبتا نازک
 • دیر رس ،زود رس : تقریبا زودرس
 • شکل خوشه : استوانه ای
 • اندازه خوشه : متوسط
 • تراکم خوشه : نیمه متراکم

نهال انگور پیکامی

30,000 تومان
مشخصات نهال انگور پیکامی
 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول: باریک دراز _ بدون هسته (بیدانه)
 • رنگ محصول: سبز مایل به زرد
 • هسته: ندارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند/اواخر اردیبهشت
 • ارتفاع از سطح دریا: 50/ 2300

نهال انگور خضری قرمز

30,000 تومان
مشخصات نهال انگور خضری قرمز
 • رنگ محصول:  قرمز
 • هسته: دارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند/اواخر اردیبهشت
 • ارتفاع از سطح دریا: 20/ 2000
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم

نهال انگور خلیلی

30,000 تومان
مشخصات نهال انگور خلیلی
 • هسته: دارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند/اواخر اردیبهشت
 • ارتفاع از سطح دریا: 2300/50
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم
 • عمر مفید: 90 سال

نهال انگور‌ دست ارچین

مشخصات نهال انگور‌ دست ارچین
 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول:درشت و بیضی شکل
 • رنگ محصول: سبز
 • هسته: دارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند/اواخر اردیبهشت
 • فصل برداشت: تابستان
 • آبیاری: فصل بهار هر 10 روز یکبار، فصل تابستان هر 7 روز یکبار
 • ارتفاع از سطح دریا: تا 1500 متر

نهال انگور دیزماری

مشخصات نهال انگور دیزماری
 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول: بیضی و نسبتا درشت
 • رنگ محصول: سبز سبز مایل به زرد
 • هسته: دارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند/اواخر اردیبهشت
 • محیط رشد: نیمه معتدل

نهال انگور رازقی

مشخصات نهال انگور رازقی
 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول: درشت _ کشیده و مخروطی
 • رنگ محصول: قرمز و  سبز متمایل به زرد
 • هسته: دارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند/اواخر اردیبهشت
 • ارتفاع از سطح دریا: 50/ 2000

نهال انگور رد گلوب

120,000 تومان
مشخصات نهال انگور رد گلوب
 • زادگاه: اروپا
 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول:گرد با دانه های درشت و خوشه ای
 • رنگ محصول:  قرمز _ صورتی
 • هسته: دارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند / اواخر اردیبهشت

نهال انگور ریش بابا

30,000 تومان
مشخصات نهال انگور ریش بابا
 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول:گرد با دانه های درشت و کشیده و خوشه ای
 • رنگ محصول:  زرد کمرنگ _ قرمز روشن  _ تیره
 • هسته: دارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند/اواخر اردیبهشت
 • ارتفاع از سطح دریا: 2300/50
 

نهال انگور سیاه سردشت

30,000 تومان
مشخصات نهال انگور سیاه سردشت
 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول:گرد با دانه های درشت و خوشه ای
 • رنگ محصول:  سیاه _ قرمز
 • هسته: دارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند/اواخر اردیبهشت
 • ارتفاع از سطح دریا: 2300/50