نمایش دادن همه 9 نتیجه

نهال به آمریکایی

45,000 تومان
خاستگاه نهال فروشی به آمریکایی، آمریکا است و باردهی این رقم از به، زیادتر از سایر ارقام آن است. این

نهال به آناناسی

45,000 تومان
کشور سازنده نهال فروشی به آناناسی، ایران است.عمر اقتصادی این درخت 40سال و میوه آن اوایل مهر ماه می­رسد. نهال­ها

نهال به اصفهان – به کوزه ای

45,000 تومان
خاستگاه به اصفهان – به کوزه­ای ، ایران است و تجاری­ ترین رقم نوع به، در ایران محسوب می ­شود.

نهال به ایتالیا

40,000 تومان
خاستگاه نهال فروشی به ایتالیا، ایتالیا است. این نهال بر روی پایه زالزالک- به پیوند زده می­ شود و به

نهال به ترش آذربایجان

40,000 تومان
خاستگاه نهال به ترش آذربایجان، ایران می ­باشد.عمر اقتصادی این درخت 40 سال، میوه آن اوایل مهر ماه می­رسد. نهال­های

نهال به شاهرود

40,000 تومان
خواستگاه به شاهرود، ایران است. این رقم به فاصله 3*4 از یکدیگر کاشته می شود، به 10 لیتر آب در20

نهال به قرمز – به رویال

40,000 تومان
خاستگاه نهال به قرمز – به رویال، ایتالیا می ­باشد.عمر اقتصادی این درخت 40 سال و میوه آن اوایل مهر

نهال به لیمو

به لیمو، گیاهی دارویی و بسیار معطراست که در اکثر نقاط ایران قابل کشت است. فصل کشت این گیاه، اواخر

نهال به محلی وحشی

مبدا نهال فروشی به وحشی، ایران است. این نوع از سال دوم بعد از کاشت، در اوایل مهرماه به بار