نمایش 1–12 از 30 نتیجه

نهال سیب استارکینگ

45,000 تومان
مشخصات نهال سیب استارکینگ
 • رنگ میوه: قرمز تیره
 • ماندگاری بسیار خوب در سردخانه
 • زمان رسیدن: پاییز _ اوایل مهر
 • تحمل سرما: منفی 35 الی 40 درجه

نهال سیب برابورن

ویژگی های نهال
 • شکل میوه: گرد و صورتی رنگ
 • قدرت رشد درخت: 3 الی 6 متر
 • شروع به محصول دهی: از سال دوم
 • وزن میوه: 130 تا 160 گرم
 • حداکثر عملکرد میوه در هکتار: 50 تن در هکتار

نهال سیب پایه رویشی مالینگ

40,000 تومان
مشخصات نهال سیب پایه رویشی مالینگ
 • رنگ میوه: قرمز و سبز
 • ماندگاری بسیار خوب در سردخانه
 • زمان رسیدن: پاییز
 • تحمل سرما: منفی 20 الی 25 درجه
 • ارتفاع محل کاشت: 1300 الی 2200 متر

نهال سیب پنج پر

مشخصات نهال
 • رنگ میوه:  قرمز خوش رنگ
 • ماندگاری بسیار خوب در سردخانه
 • شروع باردهی: سال سوم تا پنجم
 • میزان باردهی: 70 تا 80 تن در هر هکتار

نهال سیب پینک لیدی

ویژگی های نهال
 • رنگ میوه: صورتی
 • ماندگاری بسیار خوب در سردخانه
 • زمان رسیدن: پاییز
 • تحمل سرما: منفی 20 الی 25 درجه
 • ارتفاع محل کاشت: 1300 الی 2200 متر
 • فواصل کاشت: 4×4 متر

نهال سیب توسرخ

45,000 تومان
مشخصات نهال سیب توسرخ
 • منشا اصلی : انگلستان
 • رقم تجاری و بسیار بازار پسند
 • رنگ میوه: قرمز خونی
 • ماندگاری بسیار خوب در سردخانه
 • زمان رسیدن: پاییز

نهال سیب جرومین – سیاه

45,000 تومان
مشخصات نهال سیب جرومین
 • ماندگاری بسیار خوب در سردخانه
 • زمان رسیدن: پاییز
 • تحمل سرما: منفی 35 الی 40 درجه
 • ارتفاع محل کاشت: 1300 الی 2200 متر
 • فواصل کاشت: 7×6 متر

نهال سیب جوناگلد

ویژگی های نهال
 • شکل میوه: گرد ، صورتی و زرد رنگ
 • قدرت رشد درخت: 3 الی 6 متر
 • شروع به محصول دهی: از سال اول
 • وزن میوه: 150 تا 160 گرم
 • حداکثر عملکرد میوه در هکتار: 70تن در هکتار

نهال سیب دو رنگ

ویزگی های محصول
 • مقاومت خوب در برابر سرما و گرما
 • رنگ میوه:  دو رنگ قرمز و زرد
 • ماندگاری بسیار خوب در سردخانه
 • باردهی: از سال دوم
 • وزن میوه: 160 الی 200 گرم

نهال سیب رد استارکینگ

ویژگی های نهال
 • رنگ میوه: قرمز تیره
 • ماندگاری بسیار خوب در سردخانه
 • زمان رسیدن: پاییز _ اوایل مهر
 • تحمل سرما: منفی 35 الی 40 درجه
 • ارتفاع محل کاشت: 1300 الی 2200 متر

نهال سیب رد دلیشز

45,000 تومان
مشخصات نهال سیب رد دلیشز
 • رنگ میوه: قرمز با مغز سفید
 • ماندگاری بسیار خوب در سردخانه
 • زمان رسیدن: مهر ماه _ دیررس
 • تحمل سرما: منفی 35 الی 40 درجه

نهال سیب ردچیف

40,000 تومان
مشخصات نهال سیب ردچیف
 • رنگ میوه: قرمز تیره
 • ماندگاری بسیار خوب در سردخانه
 • زمان رسیدن: اواسط مهر ماه _ دیررس
 • تحمل سرما: منفی 35 الی 40 درجه
 • ارتفاع محل کاشت: 1300 الی 2200 متر