نمایش 25–36 از 291 نتیجه

نهال آلو دامسونز

مشخصات نهال آلو دامسونز
 •  آبی رنگ با طعمی عالی  و اندازه ای کوچک میباشد .
 • بیشتر به صورت کنسرو مصرف می شود .
 • نیاز سرمایی این محصول 800 الی 1200 درجه سرمای زیر 7 درجه می باشد

نهال آلو رویال بلک

35,000 تومان
مشخصات نهال آلو رویال بلک
 • باردهی: از سال سوم و چهارم
 • عمر مفید: 25 سال
 • فاصله کاشت: 3/3_4/4

نهال آلو رین کلود – آلو سبز

مشخصات نهال آلو رین کلود
 • فصل کاشت: اواخر آبان تا اواخر اسفند ماه
 • باردهی: از سال سوم و چهارم
 • عمر مفید: 25 سال
 • فاصله کاشت: 3/4 و 4/4 متر

نهال آلو زرد اراک

مشخصات نهال الو زرد اراک
 • آب هوا : خشک گرمسیری
 • باردهی اقتصادی : از سال چهارم
 • میزان باردهی : 60 الی 70 تن در هکتار
 • زمان رسیدن : اواخر شهریور
 • فاصله کاشت : 6*5 -4*5
 • عمر اقتصادی : 40 الی 50 سال

نهال آلو زرد استنلی

40,000 تومان
مشخصات نهال آلو زرد استنلی
 • فصل برداشت : میان رس تا دیررس
 • استفاده : تازه خوری و خشک کردن
 • میزان باردهی : پربار
 • زمان نگهداری : 2-3 هفته
 • طعم : شیرین آبدار

نهال آلو سانتروزا – سانتریزه

35,000 تومان
مشخصات نهال آلو سانتروزا
 • شروع باردهی: سال چهارم بعد از کاشت
 • باردهی نهال در هر هکتار: ۳۵ تا ۷۰ تن
 • فصل کاشت : اواخر آبان تا اواخر اسفند ماه
 • باردهی: از سال سوم و چهارم
 • عمر مفید: 25 سال
 • فاصله کاشت: 3/4_4/4

نهال آلو شابلون – زود رس

35,000 تومان
مشخصات نهال آلو شابلون
 • فصل کاشت: اواخر آبان تا اواخر اسفند ماه
 • باردهی: از سال سوم و چهارم
 • عمر مفید: 25 سال
 • فاصله کاشت: 4×4/ 5×5/ 6×5

نهال آلو غول پاییز

35,000 تومان
مشخصات نهال آلو غول پاییز
 • باردهی: از سال سوم و چهارم
 • عمر مفید: 25 سال
 • فاصله کاشت: 4×4/ 5×5

نهال آلو قطره طلا

35,000 تومان
مشخصات نهال آلو قطره طلا
 • هسته: دارد
 • فصل کاشت: اواخر آبان تا اواخر اسفند ماه
 • باردهی: از سال سوم و چهارم
 • عمر مفید: 25 سال
 • فاصله کاشت: 4×4/ 5×5

نهال آلو کاکات فروت

مشخصات نهال آلو کاکات فروت
 • هسته: دارد
 • فصل کاشت: اواخر آبان تا اواخر اسفند ماه
 • باردهی: از سال سوم و چهارم
 • عمر مفید: 30 سال
 • فاصله کاشت: 5×5

نهال آلو کالیفرنیا

35,000 تومان
مشخصات نهال آلو کالیفرنیا
 • شکل رشد محصول: میوه درشت گرد / ژنوتیپ برتر
 • رنگ محصول:  بنفش _ گوشت زرد رنگ
 • هسته: دارد
 • فصل کاشت: اواخر آبان تا اواخر اسفند ماه
 • باردهی: از سال سوم و چهارم