احداث فضای سبز

احداث فضای سبز

احداث فضای سبز

اجرای فضای سبز می تواند در ایجاد زیبایی بصری نقش داشته ، محیط دلنشینی را در کنار محیط های کار و زندگی برای شهروندان فراهم آورد .
نهاستان طبیعت سبز با سال ها تجربه در زمینه های :
اجرای فضای سبز شهرک ها
اجرای فضای سبز پروژه های صنعتی
کلیه کارهای پیمان کاری اجرای فضای سبز (مجتمع ها-پارکها-شهرکها-مناطق شهرداری و … )
همراه و مشاور شماست

پیگیری سفارش
لیست مقایسه